archiwum

Artykuły

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

Rejestracja Towarzystwa nastąpiła 13 maja 1966 r. ETK liczyło 109 członków i było odpowiedzią na nakaz założenia w Elblągu oddziału Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Dzięki indywidualności stało się niezależne od Gdańska. Siedziba ETK wcześniej mieściła się na ulicy 1 maja obecnie ul. Wodnej 1 A, które ETK zakupiło od Stowarzyszenia „Jaszczur” w 1984 roku.


ETK było instytucją samorządową, posiadającą status placówki państwowej. Najwyższym organem władz organizacji było Walne Zgromadzenie, w skład pierwszego zarządu wchodzili: Mirosław Demichowicz (przewodniczący), Włodzimierz Sak (zastępca przewodniczącego), Michał Lecheta (wiceprezes), Ryszard Tomczyk, Janusz Hankowski, Stefania Dejewska, Ireneusz Pietrzak, Andrzej Przysiecki oraz Jerzy Błeszyński. Na zebraniu organizacyjno – wyborczym utworzono również Radę Towarzystwa, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Placówka była finansowana ze środków prezydium Miejskiej Rady Narodowej, które zaczęła otrzymywać dopiero w 1967 roku, stąd prowadzona do tej pory działalność była niesystematyczna. 17 lutego 1966 roku powstała pierwsza rada ETK. Tworzyli ją: Stanisław Barański, Stanisława Dejewska, Mirosław Demichowicz, Mirosław Dymczak, Janusz Hankowski, Józefa Izdebska, Józefa Jóźwiakowa, Józef Karpiński, Michał Lecheta, Stanisław Maciejak, Stefan Mula, Ireneusz Pietrzak, Stefan Rynkowski, Włodzimierz Sak, Kazimierz Sułek, Julian Szkolnicki, Jerzy Szuliniewicz, Teresa Wojcinowicz. Janusz Hankowski – prezes (1968-1972), Ryszard Tomczyk – prezes (1972-1975), Wiktor Kamińśki – prezes (1975-1981).Rada Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego 2009 rok: Danuta Mańkut – Prezes, Bożena Kamińska – Wiceprezes, Kazimierz Arbart – Wiceprezes, Jan Osterczuk – Sekretarz, Teresa Wojcinowicz – Skarbnik, Łucja Drzewiecka, Zbyszek Opalewski, Stanisław Pestka, Maria Wiesiołowska, Wiesława Figurska. Komisja Rewizyjna (organ nadzoru): Danuta Wojnarowska, Leokadia Prokurat, Witold Stęborowski.

 

ETK organizuje wiele imprez muzycznych m.in. koncerty Filharmonii Narodowej oraz „Rok Teatru im. Stefana Jaracza”. Koncerty muzyki madrygałowej warszawskiego zespołu I Musica Cantati, recital fortepianowy Malince Peris z Cejlonu, występy Teatru Muzycznego z Gdyni („R. Mouli Rouge” i musical „Madagaskar”). Współpracowali z Trójmiastem m.in. koncerty Filharmonii Bałtyckiej i występy Teatru Muzycznego z Gdyni oraz Teatru „Wybrzeże” odbywały się recitale w kawiarni „Uśmiech”. Inicjatorzy festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Elbląg – Frombork – Stegna (obecnie nie odbywa się w Elblągu). Elbląskie Dni Muzyki Dawnej w Muzeum Elbląskim, Letni Salon Muzyczny odbywający się w Muszli Koncertowej w Bażantarni. Wieczory muzyczne „Koncert przy świecach” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Sali Kominkowej, koncerty w Bibliotece Elbląskiej im Cypriana Norwida – muzyka operowa, dawna, klasyczna i w Centrum Sztuki Galeria EL. ETK współpracuje z Operą Bałtycką i Teatrem Muzycznym w Gdyni, z Filharmonią Narodową w Warszawie. Inicjatorzy konkursów literackich w kategoriach prozy i poezji, którą kierował literat i dziennikarz J. J. Kolendo. Organizowano co rocznie konkurs literacki pn. „Szuflada literacka”. Do roku 1982 wydano kilka tytułów: Ja i świat, Rekonesans, Zielone wspominając lato, Mój świat, Spectaculum oraz dowcipne rymowanki R. Tomczyka. Ponadto do druku przygotowano almanach literacki na temat lokalnego środowiska literackiego i dziennikarskiego oraz wspomnienia S. i A. Doleckich: Ciosane z pamięci, także pamiętnik Wojny – czasy – ludzie Rajmunda Scholza i zbiór wierszy Stanisława Filipowicza pt.: „Ptak twojej krwi”. Z okazji 750–lecia Elbląga powstała „Biblioteczka Elbląska”, która wydała 14 książek o historii Elbląga.

 

W cyklu „Biblioteczki Elbląskiej” wydano książki m.in. Jerzego Sekulskiego pt.: „Książka w Elblągu do roku 1772”, pracę Grzegorza Baranowskiego „Ulice Elbląga”, cykl o rzemiośle elbląskim autorstwa prof. Andrzeja Grotha oraz „Browarnictwo Elbląskie”, oraz pozycje: „Prawa i przywileje Starego i Nowego miasta Elbląga w średniowieczu” prof. Zenona Nowaka i prof. Janusza Tandeckiego, „Nowożytne malarstwo i rysunek w Elblągu do 1772 roku” dr Jacka Tylickiego. ETK współpracowało z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewiecza. Skupiono się na działaniu środowisk literackich, dlatego zorganizowano wiele odczytów o literaturze, i cykl sesji polonistycznych pn.: „Z problemów współczesnego teatru i dramatu polskiego. Organizują wystawy plastyczne m.in. „Polskie pamiątki teatralne”, „Salon wiosenny”, na którym prezentowano prace artystów plastyków środowiska elbląskiego oraz wystawę okolicznościową z okazji 25 – lecia kultury Elbląga. Wystawy fotograficzne, spektakle teatralne koncerty muzyki poważnej, sesje popularnonaukowe czy odczyty. www.etk.elblag.pl

 

 

Więcej informacji w czwartym wydaniu książki „Elbląska Encyklopedia Muzyczna”. Zamówienia: redakcja@muzycznyelblag.pl lub muzycznyelblag@tlen.pl

 • Elbląskie Nagrody Kulturalne 2018

  Redaktor Elbląskiego Archiwum Muzycznego – Krzysztof Bidziński, otrzymał Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg (adresowane do artystów profesjonalnych i niezawodowych twórców, którzy mają pomysł na zrealizowanie projektu kulturalnego i którzy swoją działalnością promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej”) na realizację wydania papierowego książki „Elbląska Encyklopedia Muzyczna”, która także dzięki czytelnikom (jako Honorowi Wydawcy) ukaże się drukiem w 2018 roku. 

  czytaj więcej
 • Encyklopedia w Radiu Centrum

  W marcu „Elbląska Encyklopedia Muzyczna” zostanie zaprezentowana w audycji „Made in Polska” prowadzonej przez Adama Martuzalskiego w Radiu Centrum 106,4 FM w Kaliszu. Audycji słuchaj w każdy czwartek w godz. 23:00-24:00 także przez Internet. Szczegóły emisji wkrótce! 

  czytaj więcej
 • Encyklopedia w Radiu 2NURFM

  „Elbląską Encyklopedię Muzyczną” zaprezentowano 17 marca w „Audycji Polska” prowadzonej przez Zbigniewa Plutę i Barbarę Pieńkowską w radiu 2NURFM 103,7 FM Newcastle w Australii. Oprócz przedstawienia zarysu książki, wyemitowano także nagranie „Teraz” grupy Funky Bastardos. W innych audycjach zostaną wyemitowane również inne utwory elbląskich zespołów. Audycji słuchaj także przez Internet co dwa tygodnie w soboty, w godz. 19:00-20:00 czasu australijskiego. Polecamy!

  czytaj więcej
 • Encyklopedia w Radiu UWM FM

  Wywiad z autorem czwartego wydania multimedialnej książki „Elbląska Encyklopedia Muzyczna” wraz z nagraniami Ahead – „Transowy” i Bulgoty – „Kowboj” wyemitowano 26 lutego na fali olsztyńskiego radia akademickiego UWM FM 95,9 FM w audycji „Uwierz w Muzykę” prowadzonej m.in. przez Michała Napiórkowskiego. Słuchaj stacji także w Internecie. Polecamy!

  czytaj więcej
 • Encyklopedia w Radiu Akadera

  Demonic Records, Witching Hour Productions i Hertz Studio, to tylko kilka przykładów na to co łączy Elbląg z Białymstokiem. O „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej” posłuchacie w lutym w godz. 19:00-22:00 w Radiu Akadera 87,7 FM w Białymstoku w audycji „Lekko przed zmROCKiem” prowadzonej przez Konrada Sikorę. Audycji słuchaj także przez Internet.

  czytaj więcej